تهيه و تامين همراه با دانش فني و قدرت تحليل

مانند یک مشتری فکر میکنیم

شرکت هيدرو پردازش صنعت با هدف تلفيق دانش مهندسي با صنعت بازرگاني در سال 1394 تاسيس شده و شعار تهيه و تامين مهندسي (Engineered procurement) را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است.

تهيه و تامين همراه با دانش فني و قدرت تحليل از ملزومات جوامع صنعتي بوده و همواره جزو مهمترين مشغوليت هاي ذهني صاحبان صنايع به شمار مي آيد. بهره گيري از دانش فني و تجارب اجرايي در خصوص انتخاب و معرفي مناسب ترين اقلام متناسب با نياز کارفرمايان محترم و قابليت وسيع کارشناسان بازرگاني در تهيه و تامين اقلام نهايي از نقاط مختلف دنيا و توليدکنندگان متنوع راهکاري است که شرکت هيدروپردازش صنعت در جهت پاسخ به اين نياز در پيش گرفته است.

اين شرکت از زير مجموعه هاي کمپاني تونل ساز ماشين مي باشد که تا به امروز در بيش از 100 پروژه مطالعاتي، نظارتي، اجرايي و…  در زمينه هاي عمراني به خصوص در بخش احداث تونل به صورت مکانيزه فعاليت عمده و گسترده اي داشته است.

و برآن است تا با تلفيق دانش مهندسي و بازرگاني منبعي قابل اطمينان در تهيه و تامين مهندسي شده در کشور براي صاحبان صنايع باشد و اميد دارد با بکار بستن نهايت تلاش خود در اين حوزه بتواند نقش مفيدي در صنعت کشور ايفا نمايد. در راستاي نيل به اين هدف دپارتمان هاي اصلي شرکت در دو بخش فني و مهندسي و بازرگاني تجهيز مشغول به فعاليت ميباشند.

  • دفتر مرکزي اين شرکت در تهران واقع در خیابان مطهری مي باشد:

    دفتر مرکزي متشکل از هيت مديره، واحد بازرگاني، واحد توسعه بازار، واحد مالي ارزي و اداري مي باشد که با حضور تيم بازرگاني متشکل از مديريت بازرگاني و کارشناسان بازرگاني و همچنين کارشناسان توسعه بازار جهت تامين سريع کالاي مورد نياز با کيفيت

برتر و ايجاد ارتباط با مشتريان خود توانسته اند شرکت هيدروپردازش را به اهداف خود نزديک تر سازند.
4

مشتریان ما

فهرست