دسته بندی

سنسور فلو

  1. خانه
  2. IFM
  3. سنسور فلو

توضیحات

سنسور فلو چیست ؟

مقدار اندازه گیری سرعت سیال در واحد مساحت در یک لوله را فلو آن  سیال میگویند.با استفاده از سنسور فلو میزان گاز ، مایع یا بخار  را اندازه میگیریم.

روش های اندازه گیری فلو

مستقیم :

در این نوع اندازه گیری فلو کمیتی که قرار است اندازه گیری شود با یک مقدار استاندارد مقایسه خواهد شد.مدل های  مستقیم  اندازه گیری فلو  سنسور فلو توربین , سنسور فلو کوریولیس  می باشد.

غیر مستقیم :

این روش رایج ترین روش اندازه گیری فلو  است زیرا در بیشتر موارد اندازه گیری فلو امکان پذیر نیست. در این روش سنسور فلو مایع را به طور غیر مستقیم مانند انتقال امواج صوتی از طریق فلو سیال اندازه گیری می کند.

انواع اندازه گیری فلو سیال به روش غیر مستقیم

فشار دیفرانسیلی،مگنت القایی، فرکانس ورتیک، التراسونیک ، وینتور متر ، صفحه اوریفیس ، لوله پیتوت ، انوبار ، فلو نازل ، سنسور فلو جرم گرمایی ، سنسور فلو جابجایی مثبت

انواع سنسور فلو

سنسور فلو استنباطی(Inferential) :

سنسور فلو فشار دیفرانسیل ، سنسور فلو سرعت ، سنسور فلو حجمی ، سنسور فلو جرم

سنسور فلو استنباطی(Inferential) :

در این نوع سنسور فلو ، اندازه گیری به طور غبر مستقیم انجام میشود .از مقدار دما و فشار میزان فلو اندازه گیری میشود .انواع  سنسور های فلو استنباطی سنسورهای مغناطیسی ، سنسورهای توربینی ، سنسورهای هدف و غیر هستند.

سنسور فلو جرم :

جرم سیال به طور مستقیم در این نوع سنسور اندازه گیری خواهد شد.کوریولیس و سنسورهای فلو جرم حرارتی نمونه هایی از سنسور فلو جرم هستند.

سنسور فلو فشار دیفرانسیل  :

در این نوع سنسور فلو از اختلاف فشار فلو ناشی از ساخت لوله برای تعیین میزان فلو استفاده میشود.

سنسور فلو سرعت :

این نوع از سنسور فلو ، سرعت فلو را  از طریق یک لوله  اندازه میکند.بنابراین سرعت سیال در منطقه ایی که سیال از آن عبور میکند ، ضرب خواهد شد.

سنسور فلو حجمی :

با اندازه گیری حجم مایعی که از طریق یک لوله جریان دارد ، اندازه گیری فلو انجام خواهد شد.

انواع سنسور جریان استنباطی

 سنسور فلو  توربین :

در این نوع اندازه گیری فلو ، یک روتور در لوله قرار خواهد گرفت و این روتور توسط دو یاتاقان پشتیبانی میشود.یک بالاکش مغناطیسی در بالاب بخش لوله قرار میگرد که روتور روی آن نصب شده است .هنگامی که مایع فلو داشته باشد ،روتور میچرخد و تولید فرکانس میکند .پالس روتور برای تعیین نرخ فلو محاسبه میشود.

مزایای سنسور فلو توربین :

نصب آسان ، تحت تاثیر تنوع چگالی قرار نمیگیرد  ، فشرده و کم جا ، درجه حرارت و فشار خوب ، تکرارپذیری و محدود خوب.

معایب سنسور فلو توربین :

نمیتوان از آن با مایعات غلظت بالا استفاده کرد .اگر سرعت فلو از حدی بیشتر افزایش پیدا کند ، قطعات داخلی آسیب میرسد.

کاربردهای  سنسور فلو توربین :

کاربردهای نظامی ، صنعت نفت و گاز ، سوخت انرژی و اندازه گیری فلو کریوژنیک.

  سنسور فلو هدف :

در یک سنسور فلو هدف ، مسیر فلو مسدود میشود بنابراین مایع در تماس با جسم یک نیرو بر روی جسم اعمال میشود . این نیرو متناسب با میزان فلو  خواهد بود. مقدار نیرو با توجه به مایع اندازه گیری شده متفاوت خواهد بود.

مزایای سنسور فلو هدف :

این فلومترها مناسب مواد مایع  آبکی میباشد. این فلومترها برای اندازه گیری فلوهای با تلاطم کم  استفاده نمود.

کاربردهای سنسور فلو هدف :

میتوان از آن برای مایعات کثیف استفاده کرد. . اندازه گیری فلو مایع ، بخار و گاز را انجام داد..

انواع سنسورهای فلو فشار دیفرانسیل

وینتور متر :

این نوع سنسور لوله ای است  که ساختار مخروطی دارد.استفاده از فلومتر فشار دیفرانسیلی بر اساس اصا برنولی است که توضیح میدهد اگر سرعت سیال افزایش یابد آنگاه فشار کاهش می یابد و اگر  سرعت سیال کاهش  یابد آنگاه فشار افزایش می یابد.ساختار لوله به شکلی است که یک بخش همگرا و یک بخش واگرا وجود دارد . بنابراین هنگامی که مایع از طریق بخش همگرای لوله فلو داشته باشد آنگاه مایع شتاب میگیرد و در طول فرآیند فشار کاهش میابد.بخش انتهایی لوله  گسترش میابد و در این بخش ، جریان سیال تقریبا فشار واقعی خود را از دست میدهد.بنابراین رابطه سرعت و فشار بررسی میشود و با توجه به این ، ما میتوانیم میزان فلو  را تعیین کنیم

صفحه اوریفیس :

این نوع سنسور فلو دارای ساختاری از نوع دیسک است و به صورت مستقیم در لوله نصب میشود.صفحه اوریفیس عمود بر فلو سیال نصب میشود.این صفحه ی سوراخ در مرکز آن دارد بنابراین هنگامی که مایع در تماس با صفحه می آید سپس آنرا از طریق سوراخ فلو و سرعت فلو افزایش میدهد و فشار کاهش میابد.بنابراین هنگامی که مایع فراتر از صفحه اوریفیس فلو سرعت و فشار تغییر خواهد کرد.

لوله پیتوت :

یک لوله پیتوت  را میتوان به عنوان یک میله در نظر گرفت که دارای دو بخش است و قادر به حس کردن فشار ایستا و پویا است.از این نوع سنسور فلو برای اندازه گیری فلو غیر یکنواخت استفاده میشود.

انوبار :

عملیات انوبار مشابه لوله پیتوت است تنها تفاوت در این است که انوبار بیش از یک سوراخ در محفظه های انداز گیری فشار دارد . بنابراین این دستگاه دارای دهانه های سنسور سرعت زیادی است که در معرض فلو سیال قرار میگیرد .بنابراین از این ، فشار ایستا و دینامیک محاسبه میشود و میتوان تفاوت این دو را برای تعیین فلوی  سیال محاسبه کرد.

فلو نازل :

این نوع دیگری از  سنسور فلو فشار دفرانسیلی است و میتواند از مزان فلوی بالاتری نسبت به صفحه ریفیس داشته باشد.این نوع فلوسنج شبیبه ونتور است.

انواع حسگر های فلو سرعت

سنسور فلو مغناطیسی :

در این نوع سنسور فلو ، یک میدان مغناطیسی به لوله یا کاندویت اعمال میشود  که در آن قرار فلو اندازه گیری شود.این اصل عملیاتی این سنسور فلو بر اساس قانون فارادی است که بیان میکند وقتی یک مایع هادی از یک شار مغناطیسی عبور کند یک EMFایجاد خواهد کرد.بنابراین هنگامی که مایع هادی از میدان مغناطیسی عبور میکند آنگاه یک ولتاژ القا خواهد شد .ولتاژی که تشکیل میشود متناسب با سرعت فلو خواهد بود .

سنسور جریان گرداب :

در این نوع اندازه گیری فلو،یک انسداد عمود برفلو قرارمی گرفت.

انواع سنسور های فلو حجمی :

سنسور فلو جابجایی مثبت ، سنسور فلو التراسونیک

 انواع سنسور فلو جرمی :

سنسور فلو جرمی کریلویسسنسور فلو جرمی دمایی

چگونه باید یک سنسور فلو را انتخاب کنیم؟

باید با توجه به نوع مایع انتخاب شود، مانند تمیز یا کثیف خواص مایع مانند فشار، چگالی، ویسکوزیته، هدایت، دما، افت فشار و غیره را باید در نظر گرفت. باید با در نظر گرفتن شرایط کارخانه، مانند اندازه خط لوله، لوله های مستقیم، محفظه ها و غیره انتخاب شود. سنسورهای فلو باید با توجه به عملکرد مورد نیاز مانند دقت، تکرارپذیری، پایداری و افت فشار انتخاب شوند نیازهای محدوده فضای نصب باید با در نظر گرفتن جریان فلو انتخاب شود، مانند اینکه دارای مواد خورنده یا فرساینده باشد.

 علت اصلی خطا در فلو سنج ها چه می تواند باشد؟

این می تواند به دلیل تغییرات در خواص سیال مانند چگالی، ویسکوزیته، فشار ، دما ، جهت گیری متر  و یا اختلال در فلو باشد.

در آخر

طیف محصولاتIFM شامل سنسورهای فلو با اصول اندازه گیری مختلف برای نظارت بر انواع مختلف رسانه ها، از جمله آب، روغن ها و خنک کننده ها، اما همچنین هوا، هوای فشرده یا رسانه های تهاجمی است.حوزه های کاربردی آنها از وظایف نظارتی ساده تا اندازه گیری دقیق نرخ  فلو را شامل می شود.

فهرست